Projekt megnevezése: Energiahatékonyság a közművelődés területén

Projekt azonosító száma: TOP-3.2.1-16-VS1-2017-00029

Kedvezményezett neve / Konzorciumvezető:Körmendi Kulturális Központ, Múzeum és Könyvtár

Konzorciumi tag: Körmendi Közös Önkormányzati Hivatal


Szerződött támogatás összege: 83.389.699,- Ft
(ebből költségnövekmény többlet támogatása: 8.389.699,- Ft)

Egyéb, nem uniós támogatás összege: 8.413.111,- Ft

Saját forrás: 700.854,- Ft

A projekt összköltsége: 92.503.664,- Ft

Projekt befejezési dátuma: 2022.06.30.


Projekt tartalmának bemutatása:

A projekt megvalósításának szükségességét az önkormányzati épületek hatékonyabb energiahasználatának, racionálisabb energiagazdálkodásának elérése indokolja. A fejlesztéseknek köszönhetően nem csak az épületek energetikai mutatói javulhatnak jelentősen, hanem a településkép megújításában, modernizálásában is előrelépés történhet.

A projekt célja a 100%-ban önkormányzati tulajdonban lévő épületek energiahatékonyságot célzó felújításainak és fejlesztéseinek megvalósítása, melyek a fosszilis energiahordozókból származó üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentését szolgálják.

A projektbe bevonni kívánt épületek energetikai felújítása a pályázati kiírással összhangban valósul meg és illeszkedik ahhoz. A projekt megvalósításának eredményéül szolgáló értékek hozzá járulnak a 2012/27/EU irányelv szerinti energiahatékonysági, illetve a 2009/28/EK irányelv szerinti megújuló energia részarányra vonatkozó kötelezettségek tagállami teljesítéséhez.

Általánosságban megállapítható, hogy a fejlesztésbe bevont épületek külső határoló szerkezeteinek rétegtervi hőátbocsátási tényezője nem megfelelő a fejlesztéssel érintett épület energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V.24.) TNM rendelet alapján, továbbá a fűtési rendszereik sem tesznek eleget a kor követelményeinek.

Megvalósítandó fejlesztések:

Körmendi Kulturális Központ Felsőberki fiókkönyvtár, kultúrház

Körmend, 3501 hrsz.

Körmend, Berki u. 18.

Körmendi Kulturális Központ székhelye

Körmend, 103 hrsz.

Körmend, Berzsenyi D. u. 11.

Önállóan támogatható tevékenység(ek) - Felhívás 3.1.1.

a) önkormányzati tulajdonú épületek energiahatékonyság- központú fejlesztése, külső határoló szerkezeteik korszerűsítése által (épületeket elhűlő felületeinek utólagos hőszigetelése: külső falszerkezet hőszigetelése, padlás födém hőszigetelése, külső nyílászárók cseréje)

d) maximum háztartási méretű kiserőmű (HMKE) fotovillamos rendszer kialakítása saját villamos energia - igény kielégítése céljából (napelem telepítése)

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenység - Felhívás 3.1.2.1.

a) akadálymentesítés

b) azbesztmentesítés

c) nyilvánosság biztosítása

d) képzési anyag kidolgozása, képzés tartása

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek - Felhívás 3.1.2.2.

a) fosszilis energiahordozó alapú hőtermelő berendezések korszerűsítése, cseréje és/vagy a kapcsolódó fűtési és HMV rendszerek korszerűsítése (meglévő radiátor szelepek cseréje, kondenzációs gázkazán cseréje)

Az energetikai korszerűsítéssel elérhető energiahatékonyság növelés elsősorban az épület használóit, látogatóit szolgálná. Az energiafelhasználás csökkenés környezeti hatásterülete azonban túlmutat az épület határain és közvetve az egész ország energiaellátásának biztonságát és versenyképességét javítja, továbbá a környezeti állapot megőrzését érdemben szolgálja. Az épület valamennyi, a korszerűsítésben érintett külső határoló szerkezetének tervezett állapota úgy került meghatározásra, hogy megfeleljen a 7/2006 (V.24.) TNM rendelet hőátbocsátási tényezőkre vonatkozó költségoptimalizált követelményértékeinek.

A jelen pályázat tárgyát képező energetikai korszerűsítések/fejlesztések megfelelnek a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) stratégiai céljainak, amelyek a fosszilis energiahordozókból származó üvegházhatású gázok (ÜHG) kibocsátásának csökkentését szolgálják.A pályázattal kapcsolatban megjelent cikkek:

https://www.vaol.hu/helyi-kozelet/2022/05/megujult-a-felsoberki-kulturhaz

https://www.vaol.hu/helyi-kozelet/2021/10/megujul-a-kormendi-kulturalis-kozpont

https://www.vaol.hu/helyi-kozelet/2022/10/atadtak-kormenden-a-megujult-kulturalis-kozpont-epuletet Sajtóközlemény - 2022.06.30.Körmendi Kulturális Központ, Múzeum és Könyvtár – Felsőberki fiókkönyvtár, kultúrház - Körmend, Berki u. 18.
Körmendi Kulturális Központ, Múzeum és Könyvtár - Körmend, Berzsenyi D. u. 11.


Rólunk


Körmendi Kulturális Központ


 9900 Körmend, Berzsenyi Dániel u. 11.


 Tel/Fax: 94/594-227


 E-mail:cultcent9900@gmail.com

Munkatársaink:
Igazgató: Hadnagyné Vörös Márta
Igazgatóhelyettes: Pálóczi Zsuzsanna

Művelődésszervezők:


Zágon Noémi

Ügyviteli alkalmazott:
Závecz Daniéla

Intézményegységeink

Partnereink