Körmendi Értékes Közösségek
Azonosítószám: TOP-5.3.1-16-VS1-2018-00005

 
Kedvezményezett: Körmend Város Önkormányzata

Konzorciumvezető: Körmend Város Önkormányzata

Támogatás összege: 45 000 000,- Ft

Támogatás mértéke: 100 %

Projekt tervezett befejezési dátuma: 2023. szeptember 28.
 
Projekt tartalmának bemutatása:


A projekt végső célja olyan együttműködésen és feltárt kompetenciákon alapuló településfejlesztési tevékenységre irányuló formális közösség létrehozása, amely akar és képes együttesen részt venni a helyi társadalom kulturális helyzetének stabilizálásában, annak alakításában, fejlesztésében. Részcélok közé soroljuk mindazt a tevékenységet és az azzal elért eredményeket, amelyeket azért valósítunk meg, hogy a közösségek egymás közötti kapcsolatai erősödjenek, közös potenciállal járuljanak hozzá a város és az abban élők fejlődéséhez. Ehhez fontos, hogy alaposabban megismerjék egymást a közösségek, illetve azok tagjai. Képesek legyenek feltárni a lehetőségeket, hiányosságokat, ezek alapján tudjanak véleményt alkotni, azokat rangsorolni. Fontos, hogy vegyenek részt a különböző folyamatok tervezésében, megvalósításában. A partnerek megkeresése, szakmai útmutatás és koordinálás nélkül mindez elképzelhetetlen. Ehhez szükséges a projektben résztvevő szakemberek képzése, kompetenciáinak fejlesztése. A képzett közösségfejlesztők feladata lesz a jövőben a megvalósult folyamatok értékelése, a továbblépés tervezésének segítése, szakmai segítségnyújtás a lokális társadalomfejlesztés szellemi műhelyének kialakításához és működtetéséhez. A projektben résztvevők közösen alkotják meg a helyi cselekvési tervet, amely tartalmazza a Körmendi Értékes Közösségek akcióit, tevékenységeit, eseményeit, programjait, folyamatait.

Adatvédelmi tájékoztató: letöltésRólunk


Körmendi Kulturális Központ


 9900 Körmend, Berzsenyi Dániel u. 11.


 Tel/Fax: 94/594-227


 E-mail:cultcent9900@gmail.com

Munkatársaink:
Igazgató: Hadnagyné Vörös Márta
Igazgatóhelyettes: Pálóczi Zsuzsanna

Művelődésszervezők:


Zágon Noémi

Ügyviteli alkalmazott:
Závecz Daniéla

Intézményegységeink

Partnereink